Skip to content

جنایات بی همتای حاکمان دینی مکتب منحوس ملاییزم در ایران رامیتوان واقع بینانه با اثر کلاسیک کن کسی «دیوانه ای از قفس پرید» تشبیه و مقایسه و تأویل و تجزیه تحلیل نمود. با این تفاوت که رئیس برامدن یک شخصیت افسانه ای و خیالی بی زبان وناشنوا است، اما در مورد ایرانیان این افسانه، حقیقی است واسطوره نیست، با اینکه می شنویم وسخن می گوییم؛اما زبان بسته ایم، تعدادی ازهموطنان آزادیخواه ایران دوست و عدالت خواه مشتاق حق خویش اند، آزادی خواهان زمانیکه نغمه آزادی سر میدهند، توسط حاکمان دیو نما، نابود یا اسیرمی شوند. ملاییزم، رویه ۱۲، پیشگفتار. تقریبا ده میلیون ایرانی در طی ۴۴ سال گذشته با روش وحشیانه “شکوه روحانیت“ کشورداری مکتب منحوس ملاییزم جان باخته اند، زبان از بیان جنایات این حکومت عاجز است.

از آن خاکی که ملا در آن رشد کرد، همان خاکی که ملا آن را آلوده کرد، به چشم خود دیدیم ملا خاک پاک وطن ما را بایر و بی ثمر و نابارور کرد، این خاک بی حال، خاک ایران ماست.

کتاب ملاییزم نظامی است که در آن مؤلف از «ملاییزم» برای نشان دادن ترور مدرن استفاده کرده است. ملاپرستی رفتار مشخصه رهبر مذهبی، معروف به ملا است، ایزمی است که نویسنده پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران ایجاد کرده است. ملاییزم به زبان ساده یک فرقه قدیمی فریبکار، مسخ شده و قدرتمند است. کتاب ملاییزم تحقیقی گسترده در زمینه پایه‌گذاری، شکل‌گیری، رشد، گسترش، به قدرت رسیدن و افول و سقوط مکتب از قدرت به دلیل از دست دادن محبوبیت آن است، این کتاب سیر پیشرفت ملاها را از پایه‌گذاری و رشد آنها را به قدرت نشان می‌دهد.

آیا می خواهید در مورد "ملاییزم" بیشتر بدانید؟

اگر مایلید در مورد ما بیشتر بدانید، می توانید با ما تماس بگیرید یا کتاب را به زبان فارسی دانلود کنید.

درباره ما

نگارنده در طول سالیان متمادی سفرهای بی شماری به ایران داشته است و زمان قابل توجهی را در محاکم دادگستری سپری کرده و توانسته نظام قضایی و تمامی حوزه های احکام شرعی را مورد تحلیل قرار دهد و در مورد آنها مطالبی را به رشته تحریر درآورد. نویسنده تأثیر جاه طلبی هسته ای ایران و آسیب های مالی آن به اضافه جنگ روانی تحمیل شده توسط قدرت های غربی را برای شهروندان ایران توضیح می دهد. همراه با رفتار وحشیانه جمهوری اسلامی است که ملت ما را در برابر کینه ورزیدن بسیار از رنجش پذیر کرده است. از رنجش در سبک نگارش نویسنده قابل توجه است.